Belgia, czyli tam gdzie płaci się najwyższe podatki

podatki w Belgii

Nowe badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obejmujące 34 krajów Europy jednoznacznie pokazują, że Belgia ma najwyższe podatki dochodowe.  Wśród krajów, w których znaczna część dochodów „idzie na państwo” są również Niemcy i Austria. Czytaj dalej


Jak to jest z dodatkami do żywności? Przykład Belgii. – cz.2

jedzenie

Obecne procesy globalizacyjne, a zwłaszcza rozszerzenie możliwości swobodnego przepływu towarów na terenie Unii Europejskiej niosą za sobą wiele pozytywów. Jednocześnie swobodny przepływ towarów żywnościowych może mieć swoją cenę w postaci coraz większego zagrożenia zdrowia i życia konsumentów z Europy. Stąd tak istotne jest, aby każdy kraj członkowski wprowadził skuteczny system gwarantujący bezpieczeństwo zdrowia konsumentów. Jak do tej sprawy ustosunkowały się władze Belgii? Czytaj dalej