Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Jak to jest z dodatkami do żywności? Przykład Belgii. – cz.2

Obecne procesy globalizacyjne, a zwłaszcza rozszerzenie możliwości swobodnego przepływu towarów na terenie Unii Europejskiej niosą za sobą wiele pozytywów. Jednocześnie swobodny przepływ towarów żywnościowych może mieć swoją cenę w postaci coraz większego zagrożenia zdrowia i życia konsumentów z Europy. Stąd … Czytaj dalej