System podatkowy

w Belgii

System podatkowy w Belgii, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej dzieli podatki na bezpośrednie oraz pośrednie, czyli występujące głównie w cenach oferowanych towarów i usług. Największym źródłem wpływów podatkowych do budżetu państwa przynosi podatek od dochodów od osób fizycznych (PIT – stanowiący w 2011 roku 38,1% wszystkich wpływów z tytułu podatków) oraz podatek od wartości dodanej (VAT – stanowiący 27,6% wszystkich wpływów podatkowych w 2012 roku) ). Ponadto, podatek od dochodów od osób prawnych (CIT) również stanowi dużą część należności podatkowych w łącznej sumie belgijskich podatków (10,5%).

Belgijski system podatkowy obejmuje podatki pośrednie i bezpośrednie. Rok kalendarzowy w tym kraju jest dla jego mieszkańców również rokiem podatkowym.

W skład podatków bezpośrednich w Belgii wchodzą:

 • PIT (Personal Income Tax) – czyli podatek od dochodów od osób fizycznych, który w Belgii ma charakter progresywny i składa się z pięciu stawek podatkowych,
 • CIT (Corporate Income Tax) – podatek dochodowy od osób prawnych, którego podstawowa stawka obowiązująca osoby prowadzące działalność gospodarczą w Belgii wynosi 33%. Istnieje możliwość zredukowania stawki podstawowej CIT, jeżeli zysk do opodatkowania wyniósł nie więcej niż 322 500 EUR. Wówczas belgijskie przedsiębiorstwa stosują jedną z czterech stawek podatku CIT i obowiązuje je progresja podatkowa.
 • LEIT (Legal Entities Income Tax) – podatek dochodowy od podmiotów prawnych (nakładany na niektóre społeczności, państwa, regiony, stany, związki gminne, itp.),
 • Withholding tax on real estate – belgijski podatek od nieruchomości,
 • Withholding tax on income from movable propertypodatek od zysków kapitałowych – odsetek, dywidend, itp.,
 • Withholding tax on earned income and to advance payments – zaliczki na podatek dochodowy.

Podatki pośrednie, współtworzące belgijski system podatkowy to przede wszystkim:

 • VAT (Value Added Tax) – podatek od wartości dodanej, którego podstawowa stawka w Belgii wynosi 21%, na niektóre towary obowiązują stawki zredukowane wynoszące kolejno 12%, 6% i 0% (zwolnienia z podatku).
 • Excise dutiespodatek akcyzowy nakładany w Belgii m.in. na wyroby tytoniowe, alkohol, paliwa, gaz ziemny, itp.
 • Inheritance Taxpodatek spadkowy w Belgii,
 • Gift Taxpodatek od darowizn,
 • różnego typu opłaty skarbowe, opłaty sądowe, od należności hipotecznych, itp.

Podstawowe podatki kształtujące w dużej mierze system podatkowy w Belgii są nakładane bezpośrednio przez rząd (podatki krajowe), niemniej występują tu również podatki o zasięgu regionalnym (np. różnego rodzaju opłaty skarbowe).